In Decal PP Ngoài Trời

 BẢNG GIÁ IN PHUN DECAL PP NGOÀI TRỜI 

 QUY CÁCH IN   Dưới 1m2   Từ 01 - 10m2   Từ 10 - 30m2   Từ 31 - 100m2   Từ 100 Trở Lên   Ghi Chú 
 PP ngoài trời có keo   80.000 / m2   80.000 / m2   70.000 / m2   65.000 / m2   60.000 / m2   Mực in ngoài trời dùng cho các sản phẩm cần thời gian lâu dài, chịu được mưa nắng , thời tiết 
 PP ngoài trời không keo   75.000 / m2   70.000 / m2   65.000 / m2   60.000 / m2   55.000 / m2 
 PP Trong   80.000 / m2   80.000 / m2   75.000 / m2   70.000 / m2   65.000 / m2 
 Decal oto   80.000 / m2   80.000 / m2   75.000 / m2   70.000 / m2   65.000 / m2 
 Backlist film không keo   90.000 / m2   90.000 / m2   85.000 / m2   80.000 / m2   70.000 / m2